Augustus 2016 streek ik onder leiding van Titia Bouwmeester van het 5ekwartier samen met nog een tiental theatermakers neer op het erf van de Klompenpleats in Nijhuizum.

We maakten in een paar dagen de theatrale wandeltocht ‘Molke’, over het leven op de boerderij en de worsteling met duizend regels waar boeren tegenwoordig mee te maken hebben.

Lab Molke was onderdeel van ‘De Reis’.

Blog over presentatie Lab Molke II
Blog van 5eKwartier over Lab Molke
over De Reis, Keunstwurk
over Molke, De Reis, Keunstwurk

Foto’s Hans Jellema