HH12Nieuwe vrienden maken is toch het leukste wat er is! Stichting Haring & Hummus heeft als doel om bij te dragen aan duurzame verandering en verbetering in onderlinge sociale verbondenheid tussen mensen. Hierin hebben wij een specifieke focus op het bevorderen van inclusieve gemeenschapszin in dorpen en steden waar Nederlanders samenleven met vluchtelingen die een (tijdelijk) veilig onderkomen hebben gevonden op deze plekken. Middels community-art projecten, waarbij de inhoud, opzet en uitvoering wordt bepaald door mensen uit de doelgroep zelf, brengen wij vluchtelingen en hun Nederlandse buren dichter bij elkaar.

Door de vele brandhaarden van oorlog en armoede in de wereld is de toestroom van vluchtelingen naar Nederland toegenomen. Het publieke en politieke debat over dit onderwerp is door de jaren heen gepolariseerd. Mensen, en hun individuele en unieke levensverhalen, gaan schuil achter termen en labels als ‘gelukzoeker’ of ‘racist’. Dit staat het aangaan van sociale contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen en het vinden van passende oplossingen vaak in de weg. In de dorpen waar het COA opvanglocaties heeft, is betekenisvolle interactie tussen de vluchtelingen en dorpsbewoners niet altijd een vanzelfsprekendheid. Hoewel ze dorpsgenoten zijn geworden, bestaat er een kloof tussen de vluchtelingen en de gevestigde bewoners. Haring & Hummus is een community art project gericht op het dichten van deze kloof. De titel van het project symboliseert deze gedachte. Twee gerechten die kenmerkend zijn voor verschillende werelddelen en culturen, haring en hummus, lijken op het oog wellicht geen goede combinatie. Echter, in de juiste mix kunnen ze gezamenlijk wel eens een heel smakelijk gerecht vormen. De kunst zit in het ontwikkelen van het juiste recept!

meer informatie over dit project www.haringenhummus.nl